Fisioteràpia

Com a professió de l’àmbit sanitari, la fisioteràpia té com a objectiu augmentar el nivell de salut i les condicions de vida de les persones. Les tècniques de la fisioteràpia actuen en la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de les capacitats funcionals, la força muscular i el moviment articular.

Tècniques

 • Teràpia manual (massoteràpia, fisioteràpia manipulativa articular, mobilització, relaxació)
 • Massatge terapèutic
 • Electroteràpia
 • Magnetoteràpia
 • Embenats funcionals (kinesiotaping)
 • Punció seca
 • Estiraments passius i actius

Fisioteràpia reumatològica

A través d’un pla de tractament individualitzat, permet ajudar a millorar la situació de pacients amb  problemes d’artrosis, artritis, osteoporosis o fibromiàlgia, entre  d’altres.

Fisioteràpia neurològica

Per estimular i facilitar la rehabilitació de pacients amb afectacions neurològiques.


Fisioteràpia traumatològica

Permet tractar diferents traumes i patologies:

 • patologies de columna vertebral
 • tendinitis, bursitis, fascitis, fractures
 • dolors musculars, luxacions, contusions
 • recuperació pre i postquirúrgica


Fisioteràpia esportiva

Aquesta branca de la fisioteràpia està dirigida a totes les persones que practiquen esport habitualment, tant si es tracta d’un esport de base, amateur, de salut, d’elit o d’alt rendiment. La fisioteràpia esportiva consisteix en fer un treball preventiu i un altre de recuperació de lesions.

 • lesions musculars i tendinoses
 • lesions lligamentoses i articulars
 • treball preventiu

Fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria ofereix beneficis en la prevenció i tractament de les patologies respiratòries, tant en l’edat pediàtrica com adulta. Es basa en un profund coneixement del sistema respiratori i les alteracions fisiopatològiques que es produeixen en les afeccions mèdiques i quirúrgiques. La fisioteràpia respiratòria desenvolupa una sèrie de tècniques per a la prevenció, curació i estabilització d’aquestes afeccions. S’ha consolidat com un dels pilars terapèutics principals per al maneig de les malalties pulmonars obstructives, restrictives cròniques i agudes.

Més informació i concertació de visites:

649 54 60 81 (Aleix) | 647 051 299 (Amanda)