Equip

Formem un equip multidisciplinari de professionals col·legiats i especialitzats en fisioteràpia i tècniques manipulatives, la medicina familiar, i el món de l’esport, la reeducació postural i les activitats de fitness.

Aleix Hortal

Fisioterapeuta col·legiat núm. 6862

  • Diplomat en Fisioteràpia (Escola universitària Fisioteràpia Garbí)
  • Tècniques miotensives i manipulatives de columna i pelvis (Centre d’Alt Rendiment de St. Cugat)
  • Tècniques miotensives i manipulatives d’EESS i EEII (Centre d’Alt Rendiment de St. Cugat)
  • Fisioteràpia conservadora i invasiva del síndrome del dolor miofascial (Seminaris Travel & Simons)
  • Kinesiology taping – Sport tape (Barcelona K-Active Association)

Amanda Aguilera

Fisioterapeuta col·legiada núm. 11535

 • Diplomada en Fisioteràpia

Gerard Salavedra

Tècnic esportiu de fitness i activitats dirigides

  • Tècnic esportiu de fitness i activitats dirigides (ORTHOS)
  • Monitor Energy Cycling
  • Curs d’especialització en abdominals hipopressius
  • Curs de primers auxilis

Lídia Homs 

Fisioterapeuta col·legiada núm. 01494

    • Diplomada en Fisioteràpia (Blanquerna – Universitat Ramon Llull)
    • Curs de Fisioteràpia Respiratòria (IMAS – Hospital de l’Esperança)